از قالب راضی هستید ؟
(84.15%) 680
بله
(15.84%) 128
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 808